Makaleler


Yenileşim Yönetimi

 17.3.2017       cahit günaydın       5      2462

Yenileşim Yönetimi (innovation management), firmaların sahip olduğu ortalama sektörel teknoloji yapısını belirlediği gibi ülkenin uluslar arası rekabet gücünü belirleyen temel bir faktörlerden (inovasyon indeksi)biri haline gelir.Şirketlerin inovasyon stratejilerinin uluslararası piyasalara entegre olabilmesi, ülkelerin teknoloji ve yeni ürün geliştirebilme kapasitesine bağlıdır.Dördüncü Sanayi Devrimi dijital dönüşümle inovasyon ekonomisini hızlandırıyor.Nesnelerin interneti birbiri ile iletişi ...

Kurumsal Yönetişim Modeli

 17.3.2017       cahit günaydın       0      3589

Bildirinin Amacı:Aile Şirketlerinin yeni Türk ticaret kanuna uyum sağlaması kurumsal yönetişim ilkelerini uygulaması ile gerçekleşecektir. Aile şirketlerinin sürdürülebilir bir büyüme için kurumsal yönetişim modelini uygulaması rekabet gücünü artırır.Bu makalede kurumsal yönetişim ilkeleri ışığında aile şirketleri için bir kurumsal yönetişim modeli önerilmektedir

Kale'ye karşı piyon finalleri

 31.8.2015       Umut Sayman       0      2782

Kaleye karşı piyon finalleri daima keskin ve dinamik bir mizaçta devam eder. Bu yüzden tipik metotların bilinmesinin doğru planların ve hamlelerin bulunması konusunda size çok büyük katkısı olacaktır.

İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmeleri

 11.6.2015       Selçuk Arat       0      3874

İşverenler, yıllar önce işe aldıkları, çeşitli eğitimlere tabi tuttukları ve böylelikle önemli iş tecrübeleri kazandırıp, özellikle satış, pazarlama, Ar- Ge vb. departmanlarda belki de işin en önemli ve özel aşamalarına ortak ettikleri çalışanlarının, işten ayrıldıktan sonra şirketin en önemli rakiplerinden birinde işe başlamaları veya sırf bu nedenle rakip şirket tarafından transfer edilmeleri ile büyük şok ve panik yaşarlar. Uzun yıllar büyük emek verilerek İşverence belli noktaya getirilmiş b ...

Terk Nedeniyle Boşanma

 11.6.2015       Selçuk Arat       0      2309

“ Terk ”, Medeni Kanunumuzda sayılan boşanma sebeplerinden bir tanesidir. Medeni Kanunun terk nedeni ile boşanmayı düzenleyen maddesine göre: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan ve ...

Güç Durumda Olan Aile Bireyine Yardım Yasal Bir Yükümlülüktür

 11.6.2015       Selçuk Arat       0      3237

Güç Durumda Olan Aile Bireyine Yardım Yasal Bir Yükümlülüktür “ Nafaka ” denilince aklımıza ilk olarak, boşanma davaları sonucunda Mahkeme tarafından eşe ve çocuğa bağlanan aylık gelmektedir. Oysa toplumumuzdaki aile birliği, beraberliği ve dayanışmasının hukukumuza yansıması olan bir başka çeşit nafaka daha söz konusudur. “ Yardım nafakası ” olarak adlandırılan bu tip nafaka yükümlülüğü Medeni Kanunumuzda “ Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kar ...

Aile İçi Şiddete Karşı Yasal Haklarımızı Biliyor muyuz?

 11.6.2015       Selçuk Arat       0      2669

Aile İçi Şiddete Karşı Yasal Haklarımızı Biliyor muyuz? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Uygar toplumlarda hoş görülemeyeceği gibi, hukuk düzeninde de asla kabul edilemez bir olgudur. Bu nedenledir ki, ülkemizde, Türk Medeni Kanununda, Borçlar Kanununda ve Türk Ceza Kanununda, toplumsal bir gerçek olan şiddet uygulamasının önlenmesi için yasaklayıcı ve cezalandırıcı hükümler yer alır. B ...

İş Kanunu Kapsamında "Eşit Davranma" İlkesi

 11.6.2015       Selçuk Arat       0      2524

İş Kanunu Kapsamında "Eşit Davranma" İlkesi İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik gibi nedenlerle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aşil Tendon Kısalığı

 18.12.2014       Veli Lök       0      32217

Aşil tendon kısalığı olan çocuklar çoğunlukla ayak önüne basarak ve topuğu yere basmadan yürürler. Bir kısmında düz tabanlık, çok azında ise ayak ağrısı şikayeti bulunur. Aşil tendon kısalığı çok seyrek rastlandığı için teşhisi gözden kaçabilir. Düz tabanlık şikayeti ile gelen çocukların aşil kısalığı yönünden dikkatle muayene edilmeleri gerekir. Aşil kısalığına bağlı düz tabanlık, Aşil kısalığı giderilmeden tedavi edilemez. Klasik düz tabanlık tedavisi düzelmeyi sağlayamayacağı için tedavi başa ...

Doğuştan İçe Çarpık Ayak (Pes Ekinovarus)

 18.12.2014       Veli Lök       0      2549

Her 1000 yeni doğanda bir görülür. Soydan geçiş % 5’ dir. Tedavi, doğar doğmaz alçılarla başlar, haftada bir kere alçı değişimleri yapılır. Hastaların % 50’ sinde alçı tedavisine ek olarak ameliyat yapılması gerekebilir. Bu olasılık hasta ailesine tedavi başlangıcında belirtilmelidir. Alçı tedavisinden sonra veya ameliyattan sonra yürüme dönemine kadar, egzersizler ve koruyucu ateller ile tedaviyi sürdürmek gerekir. “Epos ateli” dinamik ve çok etkin bir atel olup bütün yönlerdeki şekil bozuklukl ...