İşyerinde internetin ve sosyal ağların yoğun kullanımı işvereni rahatsız ederse..

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş LinkedIn'de paylaş
ÖZET
isyeri İşyerinde, personelin yoğun bir şekilde interneti ve sosyal ağları kullanması, verimlilik ve gizlilik açısından bir çok sorun doğurabilir. İşin aksaması, iş verimliliğin düşmesi, rakiplere bilmeden bilgi sağlanması bu sorunlardan başta gelenleri.. İşyerinde internet kullanımı kısıtlanabilir mi, işveren internette çok vakit geçirilmesinden dolayı personeli işten çıkarabilir mi? Av. Burcu Erdoğan yazdı.

isyeri

    İşyerinde, personelin yoğun bir şekilde interneti ve sosyal ağları kullanması, verimlilik ve gizlilik açısından bir çok sorun doğurabilir. İşin aksaması, iş verimliliğin düşmesi, rakiplere bilmeden bilgi sağlanması bu sorunlardan başta gelenleri.. İşyerinde internet kullanımı kısıtlanabilir mi, işveren internette çok vakit geçirilmesinden dolayı personeli işten çıkarabilir mi? Av. Burcu Erdoğan yazdı.

Av. Burcu Erdoğan

Çalışma hayatının stresinden olsa gerek, herkes bir sebepten dolayı kendisini internette oyalayacak bir site bulmuş durumda. Bunların başında, tabi ki sosyal ağ siteleri olan Facebook, Twitter, Friendfeed, Myspace gibi siteler gelmekte. Bu sitelerin vizyonları farklı olmakla ve bazı sektörler için büyük bir bilgi kaynağı olmakla birlikte, boşa zaman harcatabilecek birçok özelliği barındırdıkları da bir gerçek.

Her sosyal ağ sitesi için ayrı bir sayfa açıp takip etmektense, bu siteleri birbirine bağlayarak takip etmek bile artık çok kolaylaştı. Alışkanlık yapan ve bazen boşa zaman harcatan bu tip sosyal ağların kullanımına işyerinde devam edilmesi ise, tabi ki işveren tarafından her zaman iyi karşılanmamaktadır. İşyerindeki verimsizliğin sebebi, internette ve sosyal ağlarda çok vakit geçirilmesine bağlanabildiği gibi, işyerinde yoğun internet kullanımı çoğu zaman yapılan dikkatsizliklerin sebebi olarak bile yorumlanabilmektedir. Bazı işverenler ise, yoğun internet kullanımında şirketin bilgi güvenliğinin ihlal edildiğini dahi düşünmektedir. İşverenlerin tamamen haksız oldukları söylenemez. Nitekim işyerinde internetin hele ki sosyal ağların yoğun olarak kullanılması verimsizlik ve dikkatsizliği meydana getirebilmektedir.

Bu tür sosyal ağlar, personel tarafından bilinçli kullanıldığı zaman, yaratıcılığın artacağı, yeni iş fırsatları, yeni müşteriler, yeni tedarikçiler sağlayacak bir ortam yarattığı gibi ve personelin iş ortamının geriliminden kurtulup, biraz da olsa kafa dağıtabileceği bir nimet olarak da düşünülebilir. Ancak, bu faydaların her iş kolu için geçerli olmayacağı belirtmemizde fayda var.

Birçok işverenin bu tür siteleri yasaklamasının sebeplerinin başında, verimin düşmesinin yanı sıra bilgi güvenliğinin ihlal edilmesi riskinin varlığı da bulunmaktadır. Bu tür sitelere içerik olarak bakıldığı zaman verilen bilgilerde, iş yerinde bulunan insanların konumundan, çalışanların o an nerde olduğuna kadar birçok bilgi paylaşılmakta, ifade edilen psikolojik durumdan dahi üzerinde çalışılan projeler hakkında birçok veri elde edilebilmektedir. Bu tür sitelerde kişisel bilgiler kısmında çalışılan iş yerleri ve pozisyonlar da açıkça yazılmaktadır. Bu bilgiler günlük hayatta sır olmasa dahi, yapılan işin niteliği ve önemi gereği herkes ile paylaşılmaması gereken bilgiler olabileceği, Know How ve ticari sır peşinde koşan rakipler için açık hedef haline gelebileceği ortadadır. Bu durum sadece mesai saatleri ile ilgili sınırlı bir durum olmamakla birlikte, özellikle mesai saatlerinde bu tür bilgilerin paylaşılması ve sohbet ortamlarında iş ile ilgili konuların paylaşılması olasılığı daha da yüksektir. Site içerisinde şirket ile gruplar oluşturulmakta, toplantılarda, şirket yemeklerinde tartışılan birçok şey sosyal ağlarda paylaşılmaktadır. Bu tür bilgiler çok basit olarak görülse bile, sanayi casusları için önemli bilgiler içermektedir. Bu sebeple doğabilecek risklerden dolayı, işveren tarafından en baştan bu hükümler belirtilerek internetin ya da sadece sosyal ağların kullanımı yasaklanabilir ya da kısıtlanabilir.

Bazı işverenlerin, sosyal ağ ve internet kullanımını fırsat bilip, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshi olarak kullanması da artık sıkça başvurulan bir yol olmuştur. Ancak iş sözleşmesinin feshi “sosyal ağ sitelerinde geziyordu, biz de işten attık, haklıyız, mesai saatlerinde kullanamaz “ şeklinde basit bir mantıkla olamayacak kadar işçi lehine düzenlenmiştir.

Bu konuyu iki açıdan ele alırsak, öncellikle sözleşmede açıkça “internet kullanımının kişisel amaçlar için kısıtlandığı ya da buna benzer bir hükmün varlığı” halinde İşverenin ve İşçinin dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çekmek gerekir.

İş sözleşmesinin feshi 2 şekilde mümkün olmaktadır. Bunlardan birincisi İş Kanunu’nun 18. Maddesinde yer alan “işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan sebepler” ile geçerli fesih sebepleri, ikincisi de İş Kanunu’nun 25.Maddesinde sayılan haklı fesih sebepleri ve derhal fesih hakkıdır. İki durumda da işçinin sözleşmesi fesih olmakla beraber farklı maddelerde düzenlenmesinin sebebi, bildirim şartları ve tazminat hükümlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu konuda verilen bütün Yargıtay kararlarında hemen hemen aynı husus üzerinde durulmuştur. Eğer işçinin işten çıkartılması İş Kanunu’nun 18. Maddesi hükmünce olacak ise, açıkça iş sözleşmesi hükümlerinin ihlal edilmesi aranmaktadır. Bu durumda, sözleşme ile işçiye yüklenen edim ve işçinin hangi davranış ile sözleşme maddesini ihlal ettiği, kesin ne net olarak belirlenmelidir. Ayrıca işçinin 19. Maddeye göre fesihten önce savunmasının alınması gerekmektedir.

Ancak, bu da geçerli bir fesih için yeterli değildir. İşçinin bu davranışından dolayı İş Kanunu’nun 25.Maddesi’ndeki derhal fesih hakkı olarak sayılan durumlar haricinde, iş akdinin işveren tarafından devamının önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlar da geçerli bir fesih sebebi olarak sayılmıştır. İşçinin kusurundan ve ihmalinden kaynaklanmayan sözleşme ihlalleri, sözleşmenin feshi için geçerli bir sebep olamayacaktır.

Makale Bilgileri
Okunma Sayısı: 3825
Makale Puanı:
  24.11.2014       Selçuk Arat

Etiketler

 İşveren Sosyal ağlar