Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur?

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş LinkedIn'de paylaş
ÖZET
Pornografik ürünler, internetin yayılmasıyla birlikte kolayca elde edilebilir ve yayılabilir hale gelmiştir. Pornografik ürünlerin indirilmesi, paylaşılması her ne kadar suç olarak kabul edilmese de, bazı hassas içerikler ağır suç olarak kabul edilmiştir. Peki, bu içerikler hangileridir ve yaptırımı nedir? Av. Burcu Erdoğan yazdı.. Av. Burcu Erdoğan –

Pornografik ürünler, internetin yayılmasıyla birlikte kolayca elde edilebilir ve yayılabilir hale gelmiştir. Pornografik ürünlerin indirilmesi, paylaşılması her ne kadar suç olarak kabul edilmese de, bazı hassas içerikler ağır suç olarak kabul edilmiştir. Peki, bu içerikler hangileridir ve yaptırımı nedir? Av. Burcu Erdoğan yazdı..

Av. Burcu Erdoğan –

Dünyanın belki de en yaygın ve gelişmiş sektörlerinden olan porno sektörü de, bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile hızla büyümektedir. İnternet ve diğer elektronik iletişim araçlarının hızlı ve kolay ulaşılabilir olması sebebi ile de en büyük pazarı bilişim sektöründe bulmaktadır. Ancak, insanların temel içgüdülerinden gelen merak duygusu sonucunda bir çoğu ücretsiz olan pornografik içeriğin bilinçsizce indirilmesi veya görüntülenmesi bazen sorunlar yaratabilmektedir.

Ülkemizde, her türlü pornografik yayın yasaktır. Yasağın kapsamı salt bulundurma için geçerli olmayıp, ortalıkta açıkça el değiştirmesidir. Bunlara özel izinle yayınlanan dergiler ve filmler dâhil değildir. Ancak, internette rahatça ulaşılabilen ve pornografik materyal içeren sitelerin Türkiye’de yayın yapması Ceza kanunumuza göre suç olarak düzenlenmiştir.

Bu tür yayın yapan sitelerde, özellikle kategorilere ayrılmış içeriklerde Türk Ceza Kanunu’nca indirilmesi ve bulundurulması açıkça suç sayılan içeriklere de rastlanmaktadır. Bunların başında; içeriğinde ”hayvan”ların kullanıldığı ve şiddet içeren pornografik resim, söz ve videolar bulunmaktadır. Bu tarz içeriğin bulundurulması ve indirilmesi dahi suçtur, bulunduran veya indiren kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve para cezası öngörülmüştür. Yine, Lolita, Liseli, Teenage gibi tanımlarla yer alan, yaşça küçük olan ya da o şekilde izlenim verilen içeriklerin bulundurulması, dağıtılması ve paylaşılması 2 Yıldan 5 Yıla kadar hapis cezası ve para cezasını gerektirmektedir.

Liseli, Teenage, Lolita gibi kavramlar, her ne kadar insanların aklına 3 – 5 yaşındaki çocukları getirmese de bu kavramların ifade ettiği kişiler yetişkin olmayan kişilerdir. Ülkemizde bu yaş sınırı 18’dir ve 18 yaş altında kalan kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 6/b maddesinde “Çocuk “ olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple 3 Yaşında olan bir çocuğun pornografik görüntülerinin bulundurulması, indirilmesi, dağıtılması ile 17 yaşındaki bir çocuğun pornografik görüntülerinin bulundurulması, dağıtılması ve indirilmesi arasında herhangi bir fark yoktur. Bu suç, 18 yaşına gelmemiş her çocuğu kapsamaktadır.

Bu suçu işleyen ve tıpta “pedofili” olarak nitelendirilen insanlar dışında, sadece merak yüzünden ya da indirilen içeriğin kontrol edilmemesinden dolayı birçok kullanıcı farkında olmadan suç işlemiş olmaktadır.

Çocukların cinsel istismarı ile Çocuk pornografisi birbirine karıştırılmamalıdır. Her ne kadar pornografik görüntülerde çocukla ilişkiye giren kişinin suçu istismar ya da başka bir suçu oluşturuyor olsa da; bu görüntüleri indiren, bulunduran ve dağıtan insanların suçu “çocuk pornografisi “ altında değerlendirilmektedir ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu noktada akıllara gelen ilk sorulardan biri, görüntülerde bulunan kişilerin yetişkin olmasına rağmen, daha genç imajı verilmek için okul kıyafetleri ile ya da imaj değiştirerek ergin olmayan imajı verilmesi halinde suçun işlenmiş olup olmayacağıdır. Ya da tam tersi, çocuk olmasına rağmen yetişkin imajı verilen içeriklerin bulundurulmasının veya indirilmesinin suç olup olmayacağıdır. Bizce, bunlardan hiç biri suçun oluşmasına engel değildir. Bazı ülke kanunlarında ve Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nde bu suçun oluşması için bizzat çocukların kullanılması gerekmemektedir, hatta “anime” şeklinde çizgi filmler ya da çocukları çağrıştıran görüntüler de suç olarak tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere, İnternet kullanıcısını ilgilendiren en önemli husus “Çocuk” kavramı ve yaş unsurudur.

1-Çocuk Pornosu Kavramının tanımlanması
Çocuk pornografisi kavramı ile ilgili olarak birçok tanımlama yapılmıştır. Çocuk haklarını korumaya yönelik Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Çocuk hakları Sözleşmesine (UN 1989) ek olarak, üye devletler arasında 25.05.2000 de imzalanan protokolde çocuk pornografisi, ‘’Çocuğun gerçekte veya taklit sureti ile bariz cinsel faaliyetlerde bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi veya çocuğun cinsel uzuvlarının ağırlıklı olarak cinsel amaç güden bir şekilde gösterilmesidir.’’ şeklinde tanımlamıştır.
Avrupa Konseyi’nce hazırlanıp 45 ülke tarafından imzalanan Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nde ise çocuk pornografisi “bir çocuğun cinsel olarak kullanılmasını, küçük gibi görünen kişinin cinsel olarak kullanılmasını, bir küçüğü temsil eden gerçekçi bir imajın cinsel içerikli olarak kullanılmasını görsel olarak içeren pornografik materyaldir.’’ şeklinde tanımlamıştır.

2-Çocuk Pornografisinde Yaş unsuru
Ceza Kanununun 6. Maddesinin 1 Fıkrasının b bendine göre, çocuk deyiminden henüz 18 yasını doldurmamış kişi anlaşılmaktadır. Bazı ülkelerde, cinsel olgunlaşmaya bağlı olarak, bu yaş sınırı 12 ve 15 yaş olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde ise 17 – 18 yaşına kadar varmaktadır. Bazı ülkelerde ise yaş tanımlaması yapılmamış olup, ergenliğine henüz girmemiş olan herkes çocuk olarak kabul edilmiştir.

Hukuki düzenlemelere bakıldığında Türk Medeni Kanunu’ndaki ve Ceza Kanunu’ndaki korumaya yönelik yaş sınırı farklıdır. Evlenme yaşı ile cinsel erginlik yaşlarının farklı olarak düzenlendiği Medeni Kanun’da asgari evlilik yaşı 17 iken Ceza Kanunu’nda cinsel yetişkinlik açısından 18 yaş sınır kabul edilmektedir. Cinsel yetişkinlik yaşı Amerika’da ve Norveç’te 16, Polonya’da 15, Kanada’da 14, Japonya’da 13’tür.

Sonuç olarak, ülkemizde her türlü Pornografik yayının internet üzerinden yapılması suçtur. Yetişin içerikli pornografik görüntülerin sadece bulundurulması suç olmasa da, şiddet içeren, çocukları gösteren, hayvanları kullanan pornografik içerikler Ceza Kanunu’na göre suç kabul edilmektedir. Her ülkenin yasaları farklı olduğundan sınırlandırmalar da buna göre yapılmaktadır. Ancak bu içeriklerin yabancı ülkeden yayın yapan bir siteden indirilmesi ve bulundurulması, bizim ülkemizde suç olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bu sebeple ağır yaptırımlara maruz kalmamak için güvenli sitelerden içerik indirilmeli ve indirilmeden önce içeriğin ne olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. İçeriği kontrol edilmeden veya güvenilir olmayan sitelerden indirilen pornografik içerikler suç içerebilir ve kullanıcılar kendisini birden bire mahkeme önünde bulabilir.