Yazar Makaleleri


Yenileşim Yönetimi

 17.3.2017       cahit günaydın       5      1809

Yenileşim Yönetimi (innovation management), firmaların sahip olduğu ortalama sektörel teknoloji yapısını belirlediği gibi ülkenin uluslar arası rekabet gücünü belirleyen temel bir faktörlerden (inovasyon indeksi)biri haline gelir.Şirketlerin inovasyon stratejilerinin uluslararası piyasalara entegre olabilmesi, ülkelerin teknoloji ve yeni ürün geliştirebilme kapasitesine bağlıdır.Dördüncü Sanayi Devrimi dijital dönüşümle inovasyon ekonomisini hızlandırıyor.Nesnelerin interneti birbiri ile iletişi ...


Kurumsal Yönetişim Modeli

 17.3.2017       cahit günaydın       0      2372

Bildirinin Amacı:Aile Şirketlerinin yeni Türk ticaret kanuna uyum sağlaması kurumsal yönetişim ilkelerini uygulaması ile gerçekleşecektir. Aile şirketlerinin sürdürülebilir bir büyüme için kurumsal yönetişim modelini uygulaması rekabet gücünü artırır.Bu makalede kurumsal yönetişim ilkeleri ışığında aile şirketleri için bir kurumsal yönetişim modeli önerilmektedir