Bilişim Suçları


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklarını ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kredi: 0

4/5/2007 Tarihli ve 5651 Sayılı Kanun

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      2482

Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Kredi: 0

Bilgisayardaki görüşme kayıtları

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      2812

Av. F. Ünsal Özmestik Ülkemizde ki en yetkin kişilerin açıklamalarından duyuyoruz ki illegal olarak telefon dinlemelerinden kendileri de oldukça mağdurdur. Hele ki, yurdum insanı tarafından yargı mensuplarının dahi bu dinlemelere takıldığını bilmek, herkesin dinlenebileceği izlenimi vermiştir. Halk arasında ise bu durum korku paranoyası haline dönüşmüştür. Hal böyle olunca da birçok kişi, artık telefonda özel konularını konuşmamaya başlamıştır.

Kredi: 0

Bilgisayarlara haciz konulabilir mi?

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      19235

Stj. Av. Şebnem Kartal Hakkınızda başlatılan bir icra takibi kesinleşirse, icra müdürünün, alacaklının talebi ile mal ve haklarınıza el koymasına haciz denir. Hacizde, yalnızca söz konusu alacağı karşılamaya yetecek kadar mal ve hakkınız haczedilecektir. Hangi mallara el konulacağı konusunda ise İcra İflas Kanun’unun düzenlemesi şöyle: Haczedilen mallar borçluya yokluğu en az yük teşkil edecek mallardan olmalı ve kanunun belirlediği sıraya göre haczedilmeli. Buna göre öncelikle borçlunun çeki ...

Kredi: 0

Bilişim Suçları

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      2892

Bilişim sektöründe teknolojik gelişme akıl almaz hızda seyretmektedir. Dolayısıyla bilişim suçu türleri teknolojinin suç aracı olarak kullanılmasına paralel olarak artış göstermektedir. Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri bir suçla ilintili olarak üç farklı şekilde kolluk birimlerinin karşısına gelebilir. Buna göre;

Kredi: 0

İnternet Suçları

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      2696

Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler, eğitimden ticarete, devlet sektöründen özel sektöre, eğlenceden alış-verişe kadar bir çok alanda klasikleşmiş anlayışı değiştirmiş ve hayatımıza yeni bir yaşam tarzı getirmiştir. Teknolojinin efektif olarak kullanmaya başlandığı günümüzde artık bilgi teknolojilerinin ortaya çıkaracağı yenilik ve değişimlere kendimizi hazırlamamız dolaylı yoldan şart haline gelmiştir.

Kredi: 0

Bilişim Suçları Tanımlamaları

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      2776

Bu suçlarda teknolojinin kullanılması kaçınılmazdır. Bir bilgisayar, internet uzayı, bir kredi kartı, elektronik bir cihaz veya cep telefonu ile de bu suçlar işlenebilmektedir. Bu yüzden bilgisayar suçlarının kapsamı çok geniştir. Tanımlamalar da bu yüzden hep değişik olmuştur. En basit tabiriyle bilgisayar suçları olarak tanımlayabildiğimiz gibi; Siber Suçlar, Dijital suçlar, Internet Suçları, Bilişim Suçları, İleri Teknoloji Suçları vs. tanımlamaları ile de karşılaşmaktayız.

Kredi: 0

Bilişim Suçlarının Türleri

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      3799

Suçların türleri TCK da suç teşkil edecek tüm suçları kapsaya bilmekte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. Suçların işleme şekilleri; Hakaret, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamakla, birlikte bunlarla sınırlı olmayıp, günden güne değişiklikler göstermektedir.

Kredi: 0

Ne yazıkki bilişim suçu, adli bilişim ve bilişim yoluyla işlenen suç kavramları birbirine karıştırılmakta ve yanlış anlamlarda kullanılmaktadır.

Kredi: 0

Av. M.Gökhan Ahi Birileri teknoloji geliştirirken, başka birileri bu teknolojilerin açıklarını yakalamaya ve bundan çıkar elde etmeye çalışmaktadır. Dünya var oldukça bu döngü devam edecektir. Teknoloji, her zaman insanın ve diğer canlıların daha iyi ve daha rahat bir yaşam sürmesini amaçlar. Ama teknolojinin gelişmesinde bu amaç hiçbir zaman birinci sırada olmadı.

Kredi: 0

Bir kişiyi suçlamak için IP adresi yeterli midir?

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      14006

Av. Burcu Erdoğan, Bilişim Suçları. police-line Av. Burcu Erdoğan – Trafik bilgisi ; “Yer sağlayıcı trafik bilgisi, İnternet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri ifade etmektedir”

Kredi: 0

BSA Nedir? Ne iş Yapar?

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      5624

BSA (Business Software Alliance) bir çok ülkede ve Türkiye'de bilgisayar programlarının lisans haklarına aykırı kullanılmasını önlemek için mücadele veren bir kurumdur. Peki bu BSA ne iş yapar?

Kredi: 0

Av. Serhat Turan, Bilgi Teknolojileri. Son zamanlarda epeyce duymaya başladığımız ve yakın gelecekte bir standart haline gelecek Bulut bilişimi nam-ı diğer İngilizce söylemiyle “Cloud Computing” en basit anlamıyla bilgisayarlarınızda bulundan hard disklerin yerlerinden çıkarak internet gezegeninin bulutlarına yükselerek sanal ortama aktarılmasıdır. Daha basit bir ifadeyle bundan sonra “Bilgisayarınızın hard diskinin boyutu ne kadardır?” soruları tarihe karışıyor ve karşımıza yeni bir diyalog cü ...

Kredi: 0

Hukuki Açıdan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      10136

Yrd.Doç.Dr. Tekin MEMİŞ İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ortaya yeni sektörler çıkmakta, yeni iş kolları doğmakta veya mesleklerin icra şekli değişmektedir. Reklam, bir ürün veya hizmetin tanıtımı için öteden beri kullanılan bir yoldur. Reklamın niteliğinde bir değişiklik olmamakla birlikte internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte icrasında bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. İnternet yoluyla reklamın kullanıcılara ulaşması son derece kolaylaşmış, ayrıca elektronik ...

Kredi: 0

İnternet ve Bilişim Suçları

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      92134

BİLİŞİM SUÇLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR IP NUMARASI: İnternet Protokol Numarası adına gelir. İnternette bulunan her bilgisayarın kendine ait bir adresi vardır. Bu adres internet üzerinde bilgisayarların birbirlerini tanımaları ile iletişim kurmalarını sağlar ve numaralarla ifade edilir.

Kredi: 0

Av. M. Gökhan Ahi Artık bir çok kurum ve şirkette, ast ve üstler dahil hemen hemen her personelin önünde internete bağlı bir bilgisayar bulunmaktadır. Hatta, mobil çalışan ekipler dahi 3G bağlantılı dizüstü bilgisayarlarla şirket işlerini rahatlıkla görebilmektedir.

Kredi: 0

isyeri İşyerinde, personelin yoğun bir şekilde interneti ve sosyal ağları kullanması, verimlilik ve gizlilik açısından bir çok sorun doğurabilir. İşin aksaması, iş verimliliğin düşmesi, rakiplere bilmeden bilgi sağlanması bu sorunlardan başta gelenleri.. İşyerinde internet kullanımı kısıtlanabilir mi, işveren internette çok vakit geçirilmesinden dolayı personeli işten çıkarabilir mi? Av. Burcu Erdoğan yazdı.

Kredi: 0

Ölürseniz Dijital Varlığınız Kime Kalacak?

 24.11.2014       Selçuk Arat       0      2596

Av. M. Gökhan Ahi Hayat boyu çeşitli şeylere sahip olmak için mücadele eder dururuz. Bu mücadelenin sonucunda bireysel eşyalar, otomobil, gayrimenkul, ticari haklar gibi fiziksel varlıkların yanı sıra manevi anlamda da başarı, mutluluk, kariyer, tanınırlık gibi varlıklara da sahip oluruz. Hukuk dünyası, siz öldüğünüzde bu maddi veya manevi varlığın kime kalacağından nasıl paylaşılacağına kadar, hatta öldükten sonra dahi itibarınızı, kariyerinizi kimin koruyabileceğine kadar bir çok meseleyi “ ...

Kredi: 0

Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur?

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      24378

Pornografik ürünler, internetin yayılmasıyla birlikte kolayca elde edilebilir ve yayılabilir hale gelmiştir. Pornografik ürünlerin indirilmesi, paylaşılması her ne kadar suç olarak kabul edilmese de, bazı hassas içerikler ağır suç olarak kabul edilmiştir. Peki, bu içerikler hangileridir ve yaptırımı nedir? Av. Burcu Erdoğan yazdı.. Av. Burcu Erdoğan –

Kredi: 0

Posta Gönderenin mi, Alıcının mı?

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      2485

Konu başlığına bakınca, herşey ortada aslında, fazla lafa hacet yok. Ama yine de bazı şeyler söyleyeceğim, ki konunun uygulamasıyla ilgili ayrıntılar herkesçe bilinir olsun. KLASİK POSTACILIK: İletişim özgürlüğü ================= Klasik postada, zarfa alıcının adı ve adresini yazar, pulunu yapıştırır, postanedeki bir delikten içeri atardık. Ben artık neredeyse hiç atmıyorum gibi birşey. Ondan sonra olanları bilir misiniz, bilmem. Ben kargo sektöründeki çalışmalarım sırasında inceledim, o ...

Kredi: 0

sahte_profil Stj. Av. F. Ünsal Özmestik Gün geçtikçe artan internet üzerinden sosyalleşme arzusu bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Son zamanlarda çok sık yaşanan olaylardan biri de sosyal paylaşım siteleri ya da e-posta hesaplarında oluşturulan sahte hesaplar ve gruplardır. Bir bakmışınız, bilmediğiniz biri sizin adınıza bir hesap açmış ve resimlerinizi eklemiş olabilir. Ya da şirketiniz adına bir grup açılmış ve istemediğiniz yorumlar yapılmış olabilir.

Kredi: 0

IP adresinden sen suçlusun ! – Savunma Sanatı

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      4416

on dönemde özellikle kablosuz internet erişiminin yaygınlaşması ile internet yoluyla işlenen suçlarda, mahkemeler faili bulabilmek ve işlemin nereden yapıldığının tespit edilebilmesi açısından IP adresi istemektedir. Tespit edilen bu IP adresleri, bir suçun işlenmesinde yeterli delil midir? Bu programımızda konuğumuz Av. Ali Osman ÖZDİLEK ile IP adreslerinin delil olabilme kabiliyetini ve o suçun işlenmesinde yeterli delil olup olmadığını tartışacağız.

Kredi: 0

Ülkemizde internet erişim düzenlemeleri konusunda var olan ya da tartışılan sorunlar Kocaeli-Kartepe’de 2.defa düzenlenen “İnternet İçerik Düzenleme” çalıştayında tartışıldı. Tespit edilen 94 madde üzerinde 3 gün boyunca çalışan, 40 farklı kurumdan 65 kişinin oluşturduğu sonuç belgesi de “Kartepe Kriterleri” başlığı ile yayınlandı.

Kredi: 0

Sitesi erişime kapatılanlar için itiraz yolları…

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      2877

itirazStj. Av. F. Ünsal Özmestik - Teknolojiden Korkuyoruz! Türk insanın fizyolojik özelliği midir bilinmez. Lakin dünyanın kuruluşundan bugüne mevcut Türk devletlerine şöyle bir göz atın, yeni çıkan her teknolojik gelişmenin bizi korkuttu. Tıpkı Matbaanın Osmanlıya girişi gibi, Tıpkı Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluş döneminde Üretilen Türk uçağının ve arabasının üretiminin durdurulması gibi, Şimdi de Bilişim Çağına girdiğimizi halen kabul edemiyoruz.

Kredi: 0

Şirketlerin e-posta adresleri kime ait?

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      5876

Av. M.Gökhan Ahi – Şirketler ve kamu kurumları, kurumsal kimliklerinin bir parçası olarak şirket isminden oluşan web sitesi ve e-posta hesaplarını kullanmaktadırlar. Çalışanların hemen hemen hepsine isim ve soyisimlerinden baş harfi veya tamamından oluşturulan e-posta adresleri de sağlanabilmektedir. Örneğin gazeteler, hemen hemen her yazar, muhabir ve çalışanına isminin baş harfi ve soyadının tamamından oluşan ve “@” işaretinden sonra “….gazetesi.com.tr” alan adıyla biten standartlaştırılmış ...

Kredi: 0

Taciz, Tehdit İçerikli E-Postalar

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      4880

Son günlerde ülkemizdeki klavye delikanlılarının artmasından dolayı internette istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz; tehdit içerikli, saçma sapan elektronik postalar alabiliyoruz. Çözüm “Boşver, bulaşma.” demek değil, yasal mücadeleye girmektir.Bir kişinin size tehdit, taciz, küfür gibi içerikleri bulunan bir e-posta yollaması halinde, yasal işlem başlatma hakkınız saklıdır. Ülkemizde maalesef “Nasılsa bir şey yapılmaz.” düşüncesinin yerleşmiş olduğu kişilerden dolayı, klavye delikanlılar ...

Kredi: 0

Twitter: İfade özgürlüğü mü, yoksa hukuki sorumluluk mu?

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      2481

Stj. Av. Şebnem Kartal Kimin aklına gelir ki, 140 karakterden az bir alanda arkadaşlarınızla paylaştığınız iletinin, size 50 bin dolara mal olacağı…İnternette sosyal paylaşım sitelerinde yazdığınız yorumlara dikkat edin. Siz bir konuda mağduriyetiniz hakkında sadece yakındığınızı düşünürken, bu ileti hakaret olarak sayılıp yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmanıza sebep olabilir. Nasıl?

Kredi: 0

Yargıtay, ilginç bir karara imza attı. Karara göre, şirket müdürü sorumluluğu altında bulunan internet adresi kaynaklı iletilerin, şirket çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından gönderildiğini kanıtlayamamış ve bu yöndeki savunmasını ispatlayamamıştır. O nedenle, genel ve soyut bu ihtimalin davacı aleyhine ve davalı lehine değerlendirilmesi kabul edilemez. Şu durumda, olayların saptanan ve yukarıda açıklanan gelişim biçimi karşısında iletilerin şirket müdürü tarafından gönderildiği; en azında ...

Kredi: 0

Tanınmış Marka Hakkına Tecavüz

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      3849

ÖZET : Davacı taraf, davalının tescil başvurusuna itirazında markaların benzerliğine ve kendi markalarının tanınmışlığına dayanmıştır. Dava dilekçesinde açıkça "ÜLKER" markasının toplumda tanınmış olduğu ve 556 sayılı KHK'nın 8/2 maddesi gereğince davalının tescilini istediği "ÜLKEM" ibaresinin, tanınmışlıktan yararlanmayı hedeflediğini belirtmiştir. 556 sayılı KHK'nın 8/2. maddesine göre tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle h ...

Kredi: 0

Asparagas e.posta zincirlerinden dolayı SUÇLU olabilirsiniz.

 25.11.2014       Selçuk Arat       0      2583

İnternetin doğası tamamen farklı. Bir yerlerdeki ilginç bir web sitesi, e-posta, yazı, video ya da haber, bir anda çılgınca yayılabiliyor. Çünkü ortam iletişimi kolaylaştıran ve hatta destekleyen bir doğaya sahip. Zaten “viral marketing” denilen olay da bizzat bu. İnternet, dünyayı algılamamızı değiştirirken; bugüne kadar düşünülmemiş iş modelleri, alışkanlıklar, hatta hastalıklar ve de suçların da karşımıza çıkmasına neden oluyor. Suçların tanımlanması ve yaptırımlarının geliştirilmesi ve daha ...

Kredi: 0